Versie 2020-05

Via deze Privacyverklaring informeert Rijschool EROL jou over de wijze waarop zij omgaat met jouw persoonsgegevens. Rijschool EROL is verantwoordelijk voor de verwerking daarvan, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Uiteraard respecteert Rijschool EROL jouw privacy. Persoonlijke gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Rijschool EROL doet dit in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

De contactgegevens van Rijschool EROL:

Jo Vincentstraat 1
1902 MD, Castricum
06 5371 4515
0251 656979
www.rijschool-erol.nl
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Functionaris Gegevensbescherming van Rijschool EROL is Erol Akman. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt

Rijschool EROL verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Rijschool EROL verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Rijschool EROL verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je zelf verstrekt (bijvoorbeeld via de website, in correspondentie, telefonisch of via een app)
 • Informatie die wordt verkregen in coachgesprekken en rijlessen (zoals beschrijvingen van situaties, coachvragen, weeg- en meetgegevens, jouw doelen en plan van aanpak)
 • Data en tijden van afspraken
 • Overeenkomsten en toestemmingsverklaringen
 • Openbare data verkregen via internet en sociale profielen
 • Gegevens over jouw activiteiten op de website van Rijschool EROL (via cookies)
 • Internetbrowser en apparaat type
Gezien de aard van de dienstverlening (auto rijlessen) kan daarbij sprake zijn van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens, met name betreffende jouw gezondheid.

2. Rechtsgronden van de verwerking

Rijschool EROL verwerkt de gegevens omdat:

 • dit noodzakelijk is om de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren
 • Rijschool EROL daartoe verplicht is (bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingwetgeving)
 • Rijschool EROL daar een gerechtvaardigd belang bij heeft (zoals: onderzoek en analyse van haar eigen diensten, marketing, fraudepreventie, juridische zaken)
 • jij daar toestemming voor hebt gegeven

3. Doeleinden van de verwerking

Rijschool EROL verwerkt jouw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • in het belang van effectieve rijlessen en coaching
 • de registratie, administratieve en financiële afhandeling van de dienstverlening
 • het bieden van klantenservice
 • te kunnen communiceren via verschillende kanalen voor uitvoering van de dienstverlening en/of uit marketingoogpunt
 • je te kunnen informeren over wijzigingen van diensten
 • je de mogelijkheid te kunnen bieden een account aan te maken
 • het verzenden van een nieuwsbrief
 • het uitvoeren van analyses en marktonderzoek, om daarmee de dienstverlening en de website van Rijschool EROL te kunnen verbeteren, en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren
 • het (verder) ontwikkelen van bestaande en nieuwe diensten
 • het voldoen aan op Rijschool EROL rustende wettelijke verplichtingen (zoals het doen van belastingaangifte) en in het belang van juridische zaken
 • het analyseren van cookies op de website van Rijschool EROL, om de inhoud van onze communicatie beter af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren
Rijschool EROL verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk voor bovengenoemde doeleinden.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Rijschool EROL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Rijschool EROL) tussen zit.

5. Bewaartermijn van de persoonsgegeven

Rijschool EROL bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen worden bewaard gedurende de voorgeschreven termijn. De Belastingdienst stelt bijvoorbeeld een bewaartermijn van 7 jaar. Financieel-administratieve gegevens worden daarom gedurende 7 jaar bewaard. Alle andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening, en daarna verwijderd of vernietigd.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Rijschool EROL verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht (zoals hosting-dienstverleners), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rijschool EROL blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies of vergelijkbare technieken

Rijschool EROL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
Op de website van Rijschool EROL worden ook cookies geplaatst door derden.

Google Analytics
Rijschool EROL maakt gebruik van Joomla en gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers deze website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie alleen met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Rijschool EROL heeft hier geen invloed op. Rijschool EROL heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Social Media Rijschool EROL maakt op haar website gebruik van een aantal social media buttons. De verschillende social media kanalen gebruiken een code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social media kanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. De meeste social media kanalen zullen zich houden aan de Safe Harbor principes. Lees de privacyverklaringen van de betreffende social media kanalen (Instagram en Facebook) om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om Rijschool EROL te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren, te (laten) verwijderen of over te dragen. Ook kun je tegen de verwerking bezwaar maken of je toestemming intrekken. Hierover kun je contact opnemen met Rijschool EROL door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zal Rijschool EROL je vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Rijschool EROL reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Rijschool EROL persoonsgegevens verwerkt, kun je contact opnemen door een e-mailbericht te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Rijschool EROL zal altijd proberen een klacht naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Beveiliging

Rijschool EROL neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

10. Wijzigingen privacyverklaring

Rijschool EROL kan haar privacyverklaring altijd wijzigen. Een actuele versie is steeds op de website van Rijschool EROL gepubliceerd. Het is verstandig deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele wijzigingen.